Ngày Đăng : 25/09/2022 

Tác Giả : AdminThi Đua – Khen ThưởngCác phần thưởng cao quý và hình thức khen thưởng của Bệnh viện

1.Danh hiệu Thi Đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2000 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 24/QĐ-BTL ngày 16/01/2001, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2004 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 1088/QĐ-BTL ngày 09/12/2004, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2009 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 1725/QĐ-BTL ngày 15/12/2009, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2010 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 2040/QĐ-BTL ngày 30/12/2010, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2011 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 2153/QĐ-BTL ngày 21/12/2011, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2012 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 2144/QĐ-BTL ngày 10/12/2012, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2013 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 2317/QĐ-BTL ngày 27/12/2013 Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2014 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 2790/QĐ-BTL ngày 31/12/2014 Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2015 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 3516 /QĐ-BTL ngày 25/12/2015 Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2016 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 2762 /QĐ-BTL ngày 10/12/2015 Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2018 Đơn vị Quyết thắng QĐ Số: 102/QĐ-BTL, ngày 14/01/2019 của Tư lệnh QK7
2019 Đơn vị Quyết thắng QĐ Số: 3715/QĐ-BTL, ngày 19/12/2019 của Tư lệnh QK7
2020 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 3661/BTL, ngày 15/12/2020 của của Tư lệnh QK7
2021 Đơn vị Quyết thắng QĐ số: 3564/BTL, ngày 15/12/2021 của của Tư lệnh QK7

 

2.Hình Thức Khen Thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định
2004 Bằng khen QĐ số: 2088/QĐ-BQP ngày 05/7/2004, Bộ Quốc Phòng.
2008 Bằng khen QĐ số: 1465/QĐ-BTL ngày 24/12/2008, Bộ Quốc Phòng.
2009 Bằng khen QĐ số:         /QĐ-TL ngày 05/10/2009, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2011 Bằng khen QĐ số: 1379/QĐ-BQP ngày 27/4/2011, Bộ Quốc Phòng.
2011 Bằng khen QĐ số: 2088/QĐ-BTL ngày 08/12/2011, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2012 Bằng khen QĐ số: 262/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND

tỉnh Đồng Nai

2013 Bằng khen QĐ số: 2580/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2014 Bằng khen QĐ số: 2403/QĐ-BTL ngày 27/4/2011, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2016 Bằng khen QĐ số: 58/QĐ-BTL ngày 08/01/2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2019 Bằng khen QĐ số: 10160/QĐ-KT ngày 06/8/2019 của BTL Hải Quân.
2020 Bằng khen QĐ số: 2957/QĐ-BQP ngày 26/9/2020, Bộ Quốc Phòng.
2021 Bằng khen QĐ số: 2396/QĐ-BQP ngày 26/7/2021, Bộ Quốc Phòng.
2021 Bằng khen QĐ số: 2890/QĐ-BTL ngày 12/10/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2021 Bằng khen QĐ số: 766/QĐ-BTL ngày 22/3/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
2021 Bằng khen QĐ số: 3670/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Đồng Nai

2021 Bằng khen QĐ số: 1268/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Đồng Nai

2021 Bằng khen QĐ số: 3409/QĐUB ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND thành

phố Hồ Chí Minh

2021 Bằng khen QĐ số: 3815/QĐUB ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND

thành phố Hồ Chí Minh

2021 Huân chương lao

động hạng ba

QĐ số: 2312/QĐ-CTN ngày 14/12/2021 của Chủ tịch nước
2022 Bằng khen QĐ số: 2175/QĐ-BTL ngày 02/8/2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Danh Mục Trang Liên Quan

DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNHXem tất cả >

Thông Tin Liên Hệ :

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7B BIÊN HÒA ĐỒNG NAI - CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 7
Số ĐKKD/MST : 3601575368 Cấp Ngày 07/04/2009
Nơi Cấp : Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
Địa Chỉ : 1137 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT : 02513 99 60 60

Email : bvquany7b@gmail.com

 

Kết Nối Fanpage Facebook