Ngày Đăng : 19/09/2022 

Tác Giả : AdminBan Kế Hoạch Tổng Hợp1.Ban kế hoạch tổng hợp được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 1999, theo Quyết định số 779/1999/QĐ-TM ngày 19/10/1999 của Bộ Tổng tham mưu

 

 

2.Chức năng, nhiệm vụ của Ban

 

a) Chức năng: Thực hiện chung vị trí, vai trò, mối quan hệ, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa, ban. Ban KHTH có các nhiệm vụ như sau:

– Căn cứ vào Chỉ thị của Giám đốc và Nghị quyết của Đảng ủy BV để dựu thảo KH hàng năm về công tác CMKT, trình Giám đốc xét duyệt. Sau khi được cấp trên phê chuẩn, ban KHTH tổ chức hiệp đồng với các khoa, ban thực hiện theo KH.

– Tổ chức và quản lý lực lượng của BV thường trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong các trường hợp cần thiết.

– Tổ chức, quản lý, sắp xếp nhân lực và sử dụng các trang thiết bị trong Ban hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng các Quy trình làm việc chung; hướng dẫn các khoa, ban xây dựng các Quy trình làm việc của từng khoa, ban và kiểm tra giám sát theo các Quy trình này.

– Giúp Giám đốc theo dõi chỉ đạo các mặt công tác: KCB, chăm sóc, vệ sinh, dinh dưỡng, giám định y khoa, huấn luyện – NCKH, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức lực lượng trong BV.

  • + Thường xuyên xuống các khoa, ban đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện KH công tác CMKT và chấp hành các Quy chế chuyên môn công tác BV, thông báo nhận xét KT đối với các khoa, ban.
  • + Thông báo, nhận xét, chỉ đạo CMKT đối với tuyến dưới, tổ chức Hội nghị tuyến đúng theo thời gian quy định.
  • + Quản lý, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, hội thao KT và sinh hoạt KHKT cho CBNV trong BV. Tổ chức cho học viên đến BV thực tập theo KH.
  • + Theo dõi và làm báo cáo về thành công, thất bại, tái biến, tai nạn điều trị trong BV, dịch bệnh trong khu vực.
  • + Tổ chức vaftham gia hội chẩn BV, tham gia thông qua PT của BV và điểm bệnh của Giám đốc BV.

– Nắm vững số lượng người vào viện, ra viện, chuyển viện tử vong, các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, khó chấn đoán, nằm điều trị dài ngày, báo cáo Giám đốc BV để có xu hướng giải quyết.

– Tổ chức triển khia và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế chuyên môn trong toàn BV, đặc biệt là 10 Quy chế (chế độ) trọng tâm, các Quy chế hành chính.

– Tổ chức thực hiện các đề tài NCKH (chú trọng các đề tài về công tác quản lý, thống kê), phát huy sáng kiến, đề xuất quy trình cải tiến hợp lý trong công tác tổ chức khám bệnh, thu dung, điều trị để nâng cao chất lượng phục vụ NB.

– Quản lý HSBA lưu trữ, tài liệu trong Ban. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị văn phòng được giao trong Ban để phục vụ tốt cho công tác quản ký, lưu trữ và thống kế báo cáo.

– Kiểm tra các thông tin và hình thức các văn bản, các tài liệu chuyên môn trước khi trình Giám đốc BV.

– Tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính bao gồm:

  • + Công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu.
  • + Quản lý công nghệ thông tin, văn thư, bảo mật.
  • + Tổ chức Hội nghị, tiếp khách.

– Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra,sơ kết, tổng kết, thông kê báo cáo cho cơ quan cấp trên theo đúng mẫu quy định, đủ nội dung và kịp thời.

 

b)Nhiệm vụ: Lập KH công tác CMKT, KH sẵn sàng chiến đấu và KH trực,v…v… của BV trình Giám đốc BV phê duyệt.

– Tham dự giao ban với các khoa khi cần thiết.

– Dự các buổi hội chẩn, kiểm thảo tử vong khoa, liên khoa và BV, v..v…

– Ghi chép biên bản các buổi giao ban, hội chấn, kiểm tra tử vong BV, v…v….

– Kiểm tra việc thực hiện KH, Quy chế BV. Đánh giá hoạt động chuyên môn các khoa ban trong Bv để trình Giám đốc.

– Tham gia các Hội đồng theo quy định và sự phân công của Giám đốc.

3. Tổ chức, biên chế

– Tổ chức thành 03 bộ phận:

– Biên chế: .. cán bộ nhân viên (…SQ, … QNCN, 01 CNVQP, 05 LĐHĐ)

 

Lãnh đạo Ban hiện nay Trưởng ban:

blank

Thạc sĩ BS Nguyễn Giáp Duy Minh 

DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNHXem tất cả >

Thông Tin Liên Hệ :

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7B BIÊN HÒA ĐỒNG NAI - CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 7
Số ĐKKD/MST : 3601575368 Cấp Ngày 07/04/2009
Nơi Cấp : Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
Địa Chỉ : 1137 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT : 02513 99 60 60

Email : bvquany7b@gmail.com

 

Kết Nối Fanpage Facebook