Ngày Đăng : 19/09/2022 

Tác Giả : AdminBan Giám ĐốcBan Giám Đốc Bệnh Viện Đương Nhiệm

blank

CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC, CHÍNH UỶ, PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Thông Tin Liên Hệ :

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7B BIÊN HÒA ĐỒNG NAI - CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 7
Số ĐKKD/MST : 3601575368 Cấp Ngày 07/04/2009
Nơi Cấp : Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
Địa Chỉ : 1137 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT : 02513 99 60 60

Email : bvquany7b@gmail.com

 

Kết Nối Fanpage Facebook