Ngày Đăng : 24/09/2022 

Tác Giả : AdminBan Chính Trị1. Ban Chính trị được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 1999, theo Quyết định số 779/1999/QĐ-TM ngày 19/10/1999 của Bộ Tổng tham mưu

 

2.Chức năng nhiệm vụ : hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong bệnh viện; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cấp mình; hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban thực hiện.

– Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác tuyên huấn, xây dựngcho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ (gọi chung là cán bộ, chiến sī) trong bệnh viện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu cao kỷ luật tự giác nghiêm minh, nâng cao y đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

– Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong đảng bộ bệnh viện trong sạch vững mạnh, đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

– Nghiên cứu, đề xuất với chính ủy và đảng ủy bệnh viện xây dựng đội ngũ cán bộ trong bệnh viện có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ đuợc giao, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

– Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác bảo vệ – an ninh; xây dựng bệnh viện trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt, xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

– Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác dân vận, tham gia thực hiện các cuộc vận động chính trị cách mạng, thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn đóng quân vững mạnh, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân đội với nhân dân. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền đặc biệt .

– Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban chấp hành nghiêm các chính sách của Đảng,Nhà nước; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong bệnh viện và chính sách hậu phương quân đội; nghiên cứu đề xuất với cấp trên hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong bệnh viện và chính sách hậu phương quân đội.

– Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra công tác quần chúng, Hội đồng quân nhân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong bệnh viện.

– Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ thu dung điều trị, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng phục vụ chiến đấu, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng chống thiên tai.

– Tham gia nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự; nghiên cứu y thuật, y đức, khoa học kỹthuật công nghệ quân sự; biên soạn lịch sử, truyền thống của đảng bộ bệnh viện.

– Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, vật tư công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm đúng quy chế, đúng pháp luật.

– Xây dựng ban chính trị vững mạnh toàn diện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị cho cấp ủy viên, cán bộ chính trị và nhân viên chính trị theo phân cấp.

Theo quyết định số 1723/QĐ – CT
Ngày 01/12/2007 của Tổng cục Chính trị QĐNDVN

3. Tổ chức, biên chế

– Tổ chức thành 03 bộ phận:
– Biên chế: 10 cán bộ nhân viên (03 SQ, 09 QNCN, 01 CNVQP,
– Chỉ huy Ban Chính trị qua các các thời kỳ:
+ Đồng chí Sáu Vàng giai đoạn 1972-1976
+ Đồng chí Hoàng Văn Báu giai đoạn 1976-1979

Thông Tin Liên Hệ :

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7B BIÊN HÒA ĐỒNG NAI - CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 7
Số ĐKKD/MST : 3601575368 Cấp Ngày 07/04/2009
Nơi Cấp : Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
Địa Chỉ : 1137 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT : 02513 99 60 60

Email : bvquany7b@gmail.com

 

Kết Nối Fanpage Facebook